Musta valo: Voight-Kampff

Kokeellinen musiikkivideo.
An experiment in music visualization.

Tämä on interaktiivinen musiikkivideo. Luo animaatioita painamalla kirjainnäppäimiä (A-Z) tai koskemalla näyttöä.

This is an interactive music video. Create animations by tapping the keyboard (A-Z) or touching the screen.

Tämä on katsojan tekemä animaatio. Voit milloin tahansa alkaa luoda omaa animaatiotasi painamalla kirjainnäppäimiä (A-Z) tai koskemalla ruutua.

Musta valo
Voight-Kampff

Kokeellinen musiikkivideo.
An experiment in music visualization.

Toteutus KAPITAN!
Hyödyntää Paper.js-kirjastoa. Inspiraation lähteenä Patatap.com.

Voight-Kampff-videon tarkoitus on kyseenalaistaa kokijan ja tekijän raja. Kun kuulemme musiikkia, luemme sanoja tai näemme taidetta ja elokuvia, jokainen tuo mukanaan omat merkityksensä ja kokemuksensa.

Tämä kokeilu antaa katsojan kuvittaa omat tuntemuksensa musiikista annettujen elementtien avulla. Oman esityksensä voi jakaa eteenpäin, ja muut voivat jatkaa ja muokata aiempaa versiota.

Lähdekoodi on saatavilla GitHubissa.

Created by KAPITAN!
Uses the Paper.js framework. Inspired by Patatap.com.

Voight-Kampff questions the border between the experiencer and author. Whenever we hear music, read words or watch art and films, we create our own associations and meanings through personal experiences.

This experiment allows the viewer to use predefined shapes and animations to illustrate how the song feels. You can share your own performance and others can make up their own – based on yours.

The source code is available on GitHub.

www.mustavalo.com
#mustavalo

Musta valo: Voight-Kampff

Jaa esityksesi. Anna nimimerkki ja saat linkin.
Share your performance. Enter a name to generate link.

info